Regler

DK – Regler (SE below)
Selv dit livs vildeste roadtrip har nogle regler. Når du melder dig, vil du modtage det fulde officielle regelsæt, som du skal underskrive digitalt (Du får besked). Her er de vigtigste regler, som du skal kende inden, du melder dig til:

 • Minimum 2 deltagere pr. bil. Maksimum antal deltagere pr. bil er begrænset til det antal personer, din bil er godkendt til.
 • Bilen skal være synet og godkendt til mindst 2 dage efter den sidste dag på turen.
 • Bilen skal være forsikret i henhold til dansk lovgivning (ansvarsforsikring). Forsikringsselskabet skal være informeret om deltagelsen i The Carbage Run.
 • Bilen skal overholde dansk lovgivning, regulativer og tekniske specifikationer.
 • Som udgangspunkt skal bilen være en gammel spand – prisen er ikke afgørende, kun alderskravet på 20 år er ufravigeligt! Skriv til os, hvis du er i tvivl.
 • Bilens bruttovægt må ikke overstige 3.500 kg.
 • Trailere er ikke tilladt.
 • Alle deltagere, som skal køre bilen, skal have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst to år.
 • Deltagere, som ikke kører bilen, skal være mindst 18 år.
 • Det er ikke tilladt at samle ekstra personer op under hele turen (som ikke er deltagere).
 • Alle deltagere skal medbringe gyldigt pas.
 • Det er ikke tilladt at bryde de gældende færdselsregler og love, i de lande vi besøger.
 • Det er ikke tilladt at overskride fartgrænserne. Konkurrencen afhænger hverken af fart eller tid.
 • Det er fuldstændigt forbudt at drikke alkohol og anvende stoffer i bilen under kørsel – også for passagerer.
 • Ved regelbrud, vil du blive diskvalificeret og skal forlade The Carbage Run.

SE – Regler

Även ditt livs galnaste roadtrip har några få regler. När du bokar din plats i evenemanget kommer du sen motta de officiella regler, som du måste läsa och signera digitalt. Här är de viktigaste reglerna, som man måste känna till innan man skriver upp sig för att delta:

– Minimum 2 deltagare pr. Bil. Maximum antal deltagare pr. bil avgöras av vad bilen lagmässigt är godkänd för.
– Bilen ska vara godkänd av Bilprovningen till användande enda fram till två dagar efter sista dag i racet.
– Bilen ska vara försäkrad enlig svensk lag (Min. trafikförsäkring) och försäkringsbolaget ska vara informerade om deltagandet i The Carbage Run
– Bilen ska följa svensk lag och Bilprovningens tekniska specifikationer.
– Grundläggande ska bilen vara en gammal skithög. Vad den kostar år obetydligt, endast kravet om att den ska vara minst 20 år gammal. Skriv ett mejl till oss om du har några funderingar.
– Bilen bruttovikt får inte överstiga 3 500 kg
– Släp är inte tillåtit
– Alla deltagare som ska köra bilen måste haft giltigt körkort i minst två år.
– Alla deltagare måste vara minst 18 år.
– Det är inte tillåtit att ta med passagerare efter vägen (endast officiella deltagare).
– Alla deltagare måste ha med giltigt pass.
– Det är inte tillåtit att bryta mot trafikregler eller gällande lag i de länder vi passerar genom.
– Gällande nationella hastighetsbegränsningar måste följas. Carbage run handlar varken om tidtagning eller hastighet.
– I vissa länder är det förbjudet för samtliga passagerare att inta alkohol.
– Det är förbjudet för samtliga passagerare att använda droger i bilen.
– Bryter man mot reglerna, kommer man diskvalificeras och få lämna The Carbage Run.